Reklamační řád

Informace o podmínkách a způsobu reklamace našich produktů

 

Při převzetí zboží si prosím pečlivě zkontrolujte, zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilku nepřebírejte.

Pokud zjistíte až po rozbalení, že je obsah zásilky poškozen, je potřeba uplatnit reklamaci do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky přímo u dopravce.

  • Česká pošta - reklamaci můžete uplatnit na jakékoliv pobočce České pošty. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení - více na reklamace České pošty.
  • DPD - je potřeba sepsat na jejich stránkách Zápis o škodě

V případně, že nějaké zboží chybí, ačkoli je uvedeno na přiloženém daňovém dokladu, nebo vykazuje vadu, která nebyla způsobená přepravou, zašlete nám nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží písemně reklamaci s popisem vad nebo nesrovnalostí.

Vyřízení reklamace urychlíte vyplněním našeho reklamačního formuláře nebo odstoupení od smlouvy, které přiložíte do balíčku, nebo zasláním zprávy na náš e-mail reklamace@bibelot.cz.

Neposílejte nám, prosím, v žádném případě reklamované zboží zpět bez předchozí dohody s námi.

Pokud zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, doporučujeme přiložit tyto doklady:

  • kupní doklad (faktura)
  • záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
  • popis závady, kontakt na vaši osobu

Zboží nám pak, prosím, doručte na adresu:

ACTIVA spol. s r.o.
e-shop Bibelot
Veselská 686
199 00 Praha 9

Záruční doba na prodané výrobky je 24 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Výrobek nám zašlete k reklamaci bez zbytečných odkladů poté, co se vada projeví. Reklamace výrobků, které byly používány i po vzniku vady, nebo u kterých došlo k neodborné opravě, nebude uznána.

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti ACTIVA.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNÍ

Do 14 dnů ode dne dodání zboží máte právo od smlouvy odstoupit.

V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti ACTIVA (s písemným vyjádřením, že odstupujete od smlouvy v rámci 14 dní) nebo nám musíte toto své rozhodnutí sdělit písemně e-mailem na adresu info@bibelot.cz, či vyplněním formuláře „Formulář odstoupení od smlouvy“, který přiložte k vrácenému zboží.

Zboží nám pak, prosím, doručte na adresu:

ACTIVA spol. s r.o.
e-shop Bibelot
Veselská 686
199 00 Praha 9

Nebo můžete využít možnosti předání vráceného zboží na pobočce či prodejně. ODBĚRNÁ MÍSTA A PRODEJNY

Při následném vyrovnání stran, resp. při vracení zboží, musí být výrobky nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky používání.

Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží je společnost ACTIVA, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky za jeho dodání. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost ACTIVA není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

ACTIVA nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti ACTIVA.

 

Přílohy